พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.17
1

Editor Rating

ความน่าสนใจ:
การเดินทาง:
อาหาร:

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อสถานที่ : พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง : ตึกชีววิทยา 1 ชั้น 2 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาเปิด-ปิด : 09.00-16.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
การเดินทาง :
1. รถโดยสารประจำทางหลายสาย ได้แก่ 16, 21, 25, 29, 34, 36, 40, 50, 93, 113, 159, 163, 501, 503, 529 และ 29 โดยลงที่ป้ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีสยาม
3. รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ : หากต้องการติดต่อขอเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถแจ้งล่วงหน้าได้

สถานที่ที่จะพาชมต่อไปนี้ คือ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2530 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ และฉลองครบรอบ ๗๐ ปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ภายใต้การดูแลของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงตัวอย่างสิ่งมีชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติ ภายในแบ่งออกเป็น 4 ห้องนิทรรศการค่ะ สามารถเข้าชมได้ตามความสนใจ ได้แก่ ห้องนิทรรศการหลัก พิพิธภัณฑ์เต่าและตะพาบซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เต่าแห่งแรกของประเทศไทย พิพิธภัณฑ์แมลง และพิพิธภัณฑ์หอยทากของไทย

 


พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทย มีสัตว์นานาชนิดซึ่งบางสายพันธุ์ เราไม่เคยได้ยินหรือเห็นมาก่อน เช่น ตัวอย่างตะพาบม่านลาย ซึ่งพบในประเทศไทยแห่งเดียวในโลก หรือแม้กระทั่งบางชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล้ว
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมและศึกษาได้ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ สามารถเข้าชมได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่ะ นอกจากนี้หากต้องการติดต่อขอเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถแจ้งล่วงหน้าได้ค่ะ

 


ร้านของกินใกล้เคียง
โรงอาหารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุดดีจุดด้อย
ข้อดี : เป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญและมีคุณค่าสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านชีววิทยา ทั้งสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และสำหรับผู้ที่สนใจศึกษา ทำวิจัย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือ
ข้อเสีย : ทางพิพิธภัณฑ์ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำคอยให้รายละเอียดในระหว่างการเดินชมพิพิธภัณฑ์
สรุปค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางของจุฬาฯ