ผู้เขียน : ศศิตา ผลอุดม & นุชธิดา ปริยาศักดิ์

ชื่อ : ศศิตา ผลอุดม

ชื่อเล่น : ไหม

สถานที่ที่รีวิว : ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี

คำทักทายจากผู้เขียน :

หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ

 

ชื่อ : นุชธิดา ปริยาศักดิ์

ชื่อเล่น :

สถานที่ที่รีวิว : ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี

คำทักทายจากผู้เขียน :