ผู้เขียน : ธัศไนย ร่วมกระโทก & ณัชวีย์ ธนัตถ์สุพัฒน์

ชื่อ : ธัศไนย ร่วมกระโทก

ชื่อเล่น : กี้

สถานที่ที่รีวิว : Akko Art Gallery และ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

คำทักทายจากผู้เขียน :
Hi Hi พูดเก่งน้อยกว่านุ่น (บัดดี้) แต่อยากให้รีวิวนี้มีประโยชน์กับทั้งคนที่สนใจอยู่แล้ว และ ทำให้คนที่ยังไม่ได้สนใจหันมาเห็นความน่าสนใจของ GLAMs

 

ชื่อ : ณัชวีย์ ธนัตถ์สุพัฒน์

ชื่อเล่น : นุ่น

สถานที่ที่รีวิว : Akko Art Gallery และ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

คำทักทายจากผู้เขียน : สวัสดีค่ะ พูดไม่เก่ง แต่ตั้งใจเขียนมาก อ่านให้สนุกนะคะ