ผู้เขียน : ภัทรจาริน เจริญอนุสรณ์ & แพรว พินิจผล

ชื่อ : ภัทรจาริน เจริญอนุสรณ์ ชื่อเล่น : ตาต้า สถานที่ที่รีวิว : Tang Contemporary, puma 2018 shop nike sb Atta Gallery คำทักทายจากผู้เขียน : ขอให้ทุกคนสนุกกับการได้อ่านรีวิวน้า   ชื่อ : แพรว พินิจผล ชื่อเล่น : แพรว สถานที่รีวิว : Tang Contemporary,