ผู้เขียน: เทียนรุ่ง แข็งแรง & วรรณปิยะ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา